logo_feher

Adatkezelési tájékoztató - Infinity Graphics

  • Home
  • Adatkezelési tájékoztató

A Infinity Graphics Kft. kereskedelmi és marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésekről való szabályzat.

A Infinity Graphics Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek elismeri jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy kereskedelmi és marketing tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelésnek megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak is. A Infinity Graphics Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi címen: https://infinityreklam.hu

A Infinity Graphics Kft a jelen tájékoztató időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti változásokat és a jogot fenntartja.

A Infinity Graphics Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei (a továbbiakban együtt: érintett) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Infinity Graphics Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési előírásokat, mely az adatok biztonságát garantálja. Infinity Graphics Kft az alábbiakban ismerteti a kereskedelmi és marketing tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:

I. Az adatkezelő

Név: Infinity Graphics Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Kossuth Lajos utca 16.
Internetes elérhetősége: http:infinityreklam.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-204763
Telefonszám: 06 30 867 0161
E-mail: iroda@infinityreklam.hu

II. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

A Infinity Graphics Kft kereskedelmi és marketing tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződés teljesítésén vagy a Infinity Graphics Kft. jogos érdekén alapulnak. Bizonyos esetekben a kezelt személyes adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről tájékoztatjuk Önöket.

Felhívjuk a Infinity Graphics Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja és időtartama

A személyes adatok kezelése kizárólag a lent kifejtésre kerülő célokhoz szükséges mértékben történik. A Infinity Graphics Kft az adatkezelés minden szakaszában vizsgálja, hogy az megfelel-e a célnak.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A kezelt adatok köre: Egyéni vállalkozó, magánszemély ügyfél adatai (név, cím, bankszámlaszám, nyilvántartási szám), ajánlatot kérő jogi személyt képviselő adatai (név), kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügyintéző neve és telefonszáma, ajánlat készítőjének a neve és telefonszáma, jóváhagyó neve, az ajánlatadó neve és beosztása.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Ajánlat adása nélkül a Infinity Graphics Kft nem tud szerződést kötni a vevővel vagy partnerrel.

Ügyfél lista

A Infinity Graphics Kft adatbázist vezet a vevői, beszállítói és egyéb partnerei elérhetőségeiről a partnerek adatainak kezelése és nyilvántartása érdekében.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése es az ügyfélkapcsolatok ápolása.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése illetve a Infinity Graphics Kft azon jogos érdeke, hogy az ügyfeleivel a jó kapcsolatot fenntartsa.

A kezelt adatok köre: Jogi személy képviselőjének neve és beosztása, egyéni vállalkozó és természetes személy adatai (név, nyilvántartási szám, cím, adószám, bankszámlaszám) és képviselője neve, a kapcsolattartók adatai (név, e-mail cím és/ vagy telefonszám, egyes esetekben cím), számlázás helye, ügyfelekkel a legutóbbi találkozás időpontja és a találkozások rendszeressége, ügyfél minősége (pl. szerződött partner stb).

Az adatkezelés időtartama: a szerződés kötésétől számított nyolc év. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás lehetetlenné válna.